Ana Səhifə / Haqqımızda / Monoqrafiya və kitablar

Monoqrafiya və kitablar

Elmin cazibəsi-2

Elmin cazibəsi-2

(Şirməmməd Nəzərli) Bakı: “Elm”, 2021, 288 səh. ISBN 978-9952-495-69-6

“Elmin cazibəsi-2” kitabında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Şirməmməd Nəzərlinin AMEA Yer Elmləri Bölməsinin alimlərindən aldığı və ölkə mətbuatında dərc etdirdiyi müsahibələri. Elmi məqalələr, dünyanın məşhur simalarının ibrətli mülahizələri və digər materiallar yer alıb. Şübhə etmirik ki, elmin populyarlaşdırılması niyyətilə ərsəyə gətirilmiş bu nəşr hər kəsdə maraq doğuracaq.

Ekosistem xidmətləri və hidroenerji: Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin çay hövzələrində Avropanın pilot alətlərinin tətbiqi

Ekosistem xidmətləri və hidroenerji: Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin çay hövzələrində Avropanın pilot alətlərinin tətbiqi

(Vaqif Məmmədov, Elçin Sultanov, Saleh Əliyev, Elnur Səfərov) 2021, Bakı, 52 səh.

Bu məqalə “Ekosistem xidmətləri və hidroenerji: Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin çay hövzələrində Avropanın pilot alətlərinin tətbiqi”ekosistem və onların xidmətlərinin xəritələşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə Avropa təcrübəsinə, xüsusən mövcud ekosistemlər və ekosistem xidmətlərinin tipologiyasına, xəritələşdirmə alətlərinə və qiymətləndirmə metodlarına ümumi bir baxış təqdim edir. Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin: çay hövzələrinin timsalında, hidroenerjinin təsiri altında ekosistemlərin və onların xidmətlərinin dəyərlərini və zərərlərini təyin etmək üçün, xəritələşdirmə və qiymətləndirmə alətlərinin pilot tədbiqi istifadə edilmişdir. Tövsiyələr hidroenerji proqramları və layihələrinin inteqrasiya təsirini nəzərə almaq üçün Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə və Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi prosedurlarında ekosistemlərin və onların xidmətlərinin xəritələşdirilməsi və qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi üçün idi.


Bu nəşr Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. İçindəkilər Beynəlxalq “Eko-TİRAS” Çay Qorumaçıları Birliyinin və ortaqlarının məsuliyyətidir və mütləq Avropa Birliyinin fikirlərini əks etdirməlidir.

Azərbaycan elmi: Gələcəyə baxış. Seçilmiş məruzələr, çıxışlar, məqalələr, müsahibələr. 2 cilddə. I cild

Azərbaycan elmi: Gələcəyə baxış. Seçilmiş məruzələr, çıxışlar, məqalələr, müsahibələr. 2 cilddə. I cild

(Əlizadə Ak.A.) Bakı: Elm, 2022, 424 səh. ISBN 978-9952-556-25-4

Kitabda görkəmli alim-geoloq və elm təşkilatçısı akademik Akif Əlizadənin seçilmiş məruzə, çıxış, məqalə və müsahibələri toplanıb. Orijinal dildə təqdim olunan materiallar 2000-2021-ci illəri əhatə edir və Azərbaycan Respublikasında fundamental elmin inkişafının geniş spektrdə aktual və problemli məsələlərinə dair müəllifin mövqeyini hərtərəfli açıqlayır. Uzun illər AMEA-nın aparıcı akademik institutlarından birinə rəhbərlik edən Ak.A.Əlizadənin əvvəlki illərdəki elmi-təşkilati fəaliyyətinin bəzi məqamlarına da toxunulub.

Tətbiqi və nəzəri geologiyanın qısa kursu. I cild

Tətbiqi və nəzəri geologiyanın qısa kursu. I cild

(Elmi redaktor: Akademik Akif A. Əlizadə) Bakı, Nafta-Press, 2022, 223 s.

Kitabda lakonik formada geologiya elminin müxtəlif sahələrini əhatə edən yığcam məlumatlar verilir.


Təqdim olunan kitab dərs vəsaiti qismində, magistrlər, doktorant­lar və gənc mütəxəssislər üçün tətbiqi və nəzəri geologiyanın qısa təlimi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Kitab həm də sorğu xarakterlidir.