Ana Səhifə / Haqqımızda / Monoqrafiya və kitablar

Monoqrafiya və kitablar

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ GEOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ GEOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ

(Əliheydər Babayev)

Kitabda dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsərlərində olan geologiyaya, mineralogiyaya, faydalı qazıntılara və təbii sulara aid məsələlər barəsindəki məlumatlar, elmi fikirlər və mülahizələr araşdırılır, müasir elmi səviyyədən şərh edilir, elmi yeniliklər müəyyənləşdirilir. Şairin fikirlərinin şərhində müəllif geoloji ədəbiyyatdan və öz tədqiqatlarının nəticələrindən də istifadə etmişdir. Nizaminin su ilə əlaqədar deyilmiş hikmət və nəsihətlərindən seçmələr də oxuculara çatdırılır. Kitabın sonunda izahlar, rus və ingilis dillərində xülasə verilir. Kitab nizamişünaslara, geoloqlara, hidrogeoloqlara, şərqşünaslara, elm tarixi tədqiqatçılarına, Nizami irsinin pərəstişkarlarına tövsiyə edilir. Kitabdan ali məktəblərin geologiya fakültələrində müvafiq mövzular üzrə dərs vəsaiti kimi də istifadə edilə bilər.