Fəlsəfə doktoru


Yüksək özülülüklü neftlərin çıxarılması prosesinin tənzimlənməsi üzrə qərarların qəbulunun metodoloji əsasları

Kirdoda İqor İvanoviç

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2016)

Aşaği Kür çökəkliyinin şimal-şərq bortunda yüksəkdəqiqlikli qravimetrik kəşfiyyat üsulu ilə neftli-qazlı tələlərin proqnozlaşdırılması

Həsənov Əliəddin Salman oğlu

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2016)

Abşeron yarımadasının pliosen kompleksinin geotermal enerji potensialı

Məmmədova Aygün Vahid qızı

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2016)

Quyu-yığım sistemində qaz-maye qarışığının hərəkəti zamanı optimal və etibarlı iş rejimlərinin diaqnostikası

İsmayılova Fidan Babəli qızı

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2016)

Qazaxıstan yataqları timsalında laya və quyudibi zonaya təsirin yeni üsullarının işlənməsi və tətbiqi

Abitova Ayqul Joldasovna

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2016)

Hövzə modelləşdirilməsi texnologiyası əsasında Aşaği Kür çökəkliyinin karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi

Əsgərova Rəqsanə Əkbər qızı

2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

(2016)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... | »

Geri | Yuxarı