Namizədlik


Qazaxıstan yataqları timsalında laya və quyudibi zonaya təsirin yeni üsullarının işlənməsi və tətbiqi

Abitova Ayqul Joldasovna

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2016)

Hövzə modelləşdirilməsi texnologiyası əsasında Aşaği Kür çökəkliyinin karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi

Əsgərova Rəqsanə Əkbər qızı

2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

(2016)

Dərin qatlarda flüiddoyumlu kəsilişlərdə termobarik parametrlərin dəyişmə xüsusiyyətləri

Zabolestani Parisa Ebrahim qızı

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2016)

Hövzə modelləşdirilməsi texnologiyası əsasında Bakı arxipelaqının karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi

Hüseynova Şəlalə məhərrəm qızı

2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

(2016)

Quyudibi zonanın kompozisiya sistemləri ilə emalı effektivliyinin artırılması

Koyşina Akmaral İtemgenovna

2525.01- Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı

(2016)

Cənubi Xəzər hövzəsinin seysmikliyinin litosferin müxtəlif təbəqələri ilə əlaqəsinin tədqiqi

Zamanova Aynur Hümmət qızı

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2016)

Abşeron yarımadasında müxtəlif təbii rejimli yataqların geoloji-statistik neftvermə modellərinin müqayisəli təhlili

Hacıyev Ağarza Mesud oğlu

2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

(2015)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... | »

Geri | Yuxarı