Xəzər dənizi


GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU “NEFT GEOKİMYASI” KİTABINI NƏŞR EDİB

Geologiya və Geofizika İnstitutu “Neftin geokimyası” laboratoriyasının rəhbəri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Qalina Martınovanın və İnstitutun “Elmi nəşrlərin redaksiya hazırlığı” şöbəsinin rəhbəri ...