Monoqrafiyalar


NEFT HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

(İ.S. Quliyev, Ə.Ə. Feyzullayev, M.Ə. Efendiyeva)

Bakı, 2012, "Qoliaf qroup" QSC, 286 s.

(azərbaycan, rus və ingilis dilində)
Kitabda ümumi şəkildə neftin üzvi maddədən əmələ gəlməsi və karbohidrogenlərə çevrilməsi, onların miqrasiyası və yataqların formalaşmasından tutmuş, axtarış, hasilat, daşınma və emalına, eləcə də dünya birliyinin inkişafındakı rolıma qədər bütün aspektləri təsvir olunur. Azərbaycanın neft sənayesinin tarixinə xüsusi bölmə həsr edilmiş, bu sahədə baş vermis ən mühüm hadisələr haqqında məlumat verilmiş, Azərbaycanın ilk neft sənayeçiləri barədə qısa bioqrafik arayışlar təqdim edilmişdir.


Kitab bu problem ətrafında məlumatı olmayan, yaxud az məlumatı olan geniş oxucu kütləsinə ünvanlanır.