Laureatlar


Geologiya elmi sahəsində


Ə.N.Əlixanov, Lenin mükafatı laureatı

 • Dəniz neft yataqlarının kəşf edilməsi və mənimsənilməsinə görə (1961)  


Ə.Ə.Əlizadə, İki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı
 • Yeni neft yataqlarının kəşfinə və mənimsənilməsinə görə (1943)
 • Kiçik həcmli-elektroperforator cihazını işləyib hazırladığına görə (1946)


Ə.Ə.Yaqubov, İki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı
 • “Abşeron yarımadasının qərb hissəsinin palçıq vulkanları və onların neft-qazlılıqla əlaqəsi” (1942)
 • Dəniz neft yataqlarının kəşf edilməsi və mənimsənilməsinə görə (1951)


M.M.Əliyev, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı
 • Azərbaycanın təbaşir çöküntülərinin paleontologiyası və stratiqrafiyası üzrə silsilə işlərinə görə (1991)

 
V.Y.Xain, SSRİ və Rusiya Dövlət mükafatları laureatı (1987, 1995)
 • Bir sıra fundamental elmi işlərə görə


Ş.F.Mehdiyev, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı
 • “Azərbaycan SSR-in neft-qaz yataqları və perspektiv strukturları xəritəsi” (1988)Ak.A.Əlizadə,  Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı


Ə.Y.Xəlilov, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı


Q.Ə.Əliyev, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı


R.N.Məmmədzadə,
 Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı


X.Əliyulla,  Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı
 • Azərbaycanın təbaşir çöküntülərinin paleontologiyuası və stratiqrafiyası üzrə silsilə işlərinə görə (1991)


M.M.Məmmədyarov, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı
Darıdağ yatağının mineral sularından karbon qazının alınması texnologiyasının işlənib hazırlanmasına görə (1980)F.H.Dadaşov,  Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı


S.H.Salayev,  Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı


Z.Ə.Bünyatzadə, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı
 • Azərbaycan SSR-in neft və qaz yataqları və perspektiv strukturları xəritəsinə görə (1988)Ad.A. Əliyev, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı


E.H.Əliyeva, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı


F.Q. Dadaşov, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı


A.A. Feyzullayev, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı


İ.S. Quliyev, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı
 • "Cənubi Xəzər hövzəsinin palçıq vulkanizmi və neftqazlılığı" elmi nəşrlər silsiləsinə görə (2010)Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi sahəsində
M.T.Abasov, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı


Y.M.Kondruşkin,
 Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı 


Ç.Ə.Sultanov
, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı 


F.H.Orucəliyev,
 Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı 
 • Azərbaycanın dəniz qaz-kondensat yataqlarının ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və işlənməsinin layihələndirilməsinin elmi üsulları kompleksinin işlənilməsi və istehsala tətbiqi işinə görə