Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Əliyeva Elmira Hacı Murad qızı

Əliyeva Elmira Hacı Murad qızı

Əliyeva Elmira Hacı Murad qızı
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 12.09.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 25.12.01
- ixtisasın adı Paleontologiya və stratiqrafiya
- mövzunun adı Cənubi-Xəzər çökəkliyinin qərb yamacının antropogen didakna mollyuskaların filogenya, sistematika və paleoekoloqo-biogeokimyəvi xarakteristikası
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 25.21.01
- ixtisasın adı Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
- mövzunun adı Orta və Cənubi-Xəzər çökəkliyinin qərb yamacının mezokaynozoy çöküntülərinin sedimentasiya tsiklliliyi və fasiyası 
Müxbir üzv seçilməsi  
- tarix 30.06.2014
- ixtisasın adı Geologiya 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 165
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 116
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 28
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:  
 - fəlsəfə doktorlarının sayı  
-  elmlər doktorlarının sayı 1
Əsas elmi nailiyyətləri
Orta və Cənubi Xəzər hövzələrinin qərb bortunda mezo- kaynozoy çöküntülərinin toplanma şəraitinin dəqiq öyrənilməsi, neftli ana və kollektor süxurların toplanmasının fasial kontrolu və siklliliyinin müəyyən olunması; 
Cənubi Xəzər hövzəsinin dərin gömülmüş mərkəzi hissəsində iri karbohidrogen rezervuarlarının mövcudluğu ehtimalının əsaslandırması;
Cənubi Xəzər hövzəsində karbohidrogen rezervuarları arxitekturunun formalaşmasında dəniz səviyyəsinin dəyişməsinin rolu; 
Məhsuldar qat çöküntülərinin toplanma şəraitinin dəqiq öyrənilməsi və Cənubi Xəzər hövzəsinin pliosen ərzində dəqiq paleocoğrafik rayonlaşdırılması və kollektorların keyfiyyətinin dərəcələrə bölünməsi;
Qırmakı dərəsində məhsuldar qatın alt və üst şöbəsinin nadir fasiləsiz kəslişinin litoloji-sedmentoloji təsvirinin santimetr miqyasında verilməsi;  
Palçıq vulkanlarının tullantılarına görə Cənubi Xəzər hövzəsi Qərb yamacının eosen-miosen çöküntülərinin palecoğrafiyası.
Elmi əsərlərinin adları
1. A multicomponent anomaly in the bottom sediments and seawater of the central part of the South Caspian depression. Geochemistry International, Vol. 38, #9, 2000. 921 -928 (həmmüəliflər İ. Guliyev və s.).
2. Sedimentation in a discharge - dominated fluvial - lacustrine system the Neogene Productive Series of the South Caspian Basin, Azerbaijan. 2004. Marine and Petroleum Geology, №21, Issue 5, 613- 638 (həmmüəliflər D.Xinds və s.).
3. Reservoirs of the Lower Pliocene Productive series at western flank of the South Caspian basin. 2005. Lithology and Mineral Resources, Vol.40, #3, Moscow, 267-278.
4. Two deltas, two basins, one river, one sea: The modern Volga delta as an analogue of the Neogene Productive Series, South Caspian Basin. 2005. SEPM (Sedimentary Geology) Special Publication 83, River Deltas – Concepts, Models and Examples, Tulsa, Oklahoma, U.S.A, 231-256 (həmmüəliflər S. Krunenberg və s.).
5. Development of the Kura delta, Azerbaijan: a record of Holocene Caspian sea-level changes. 2005. Marine geology, vol.223, 359-380 (həmmüəliflər J.Boels və s.).
6. Environmental control on source rocks and reservoirs accumulation in the Jurassic series of the MCB south-western flank. Proceedings of the International Conference of European Association of Geosciences and Engineers “Petroleum Geology & Hydrocarbon Potential of Caspian and Black Sea Regions”, Baku, 2008 (həmmüəliflər Ə. Feyzullayev və s.).
7. Pliocene deep reservoirs in the South Caspian basin. Proceedings of 74th EAGE Conference & Exhibition, Copenhagen, Denmark, 2012.
8. Contrasting Pliocene fluvial depositional systems within the rapidly subsiding South Caspian Basin; a case study of the palaeo-Volga and palaeo-Kura river systems in the Surakhany Suite, Upper Productive Series, onshore Azerbaijan. 2010. Marine and Petroleum Geology, №27, 2079-20106 (həmmüəliflər S.Vinsent və s.).
9. The elemental stratigraphy of the South Caspian Lower Pliocene Productive Series. 2013. STRATI 2013. Springer Geology 2014. 827-831 (həmmüəliflər A. Əlizadə və s.).
10. А magnetostratigraphic time frame for Plio-Pleistocene transgressions in the South Caspian Basin, Azerbaijan. 2013. Global and Planetary Change, Elsevier, volume 103, 119-134 (həmmüəliflər K. Van Baak və s.).
11. Onset of Maikop sedimentation and cessation of Eocene arc volcanism in the Talysh Mountains, Azerbaijan. Geological Society London, Special publications, №428, 2015 (həmmüəliflər A. van der Boon və s.).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1.EAGE
2.AAPG
Pedaqoji fəaliyyəti
14 doktorant, dissertant və magistrantların rəhbəri
AMEA-nın magistraturasında  müəllimə
BP şirkəti tərəfidən təşkil olunmuş “Sedimentologiya, stratigrafiya və struktur geologiya” çox həftəlik yay tələbə kurslarının müəllimi
Digər fəaliyyəti
“Neft-qaz hövzələrinin stratiqrafiyası və sedimentologiyası” beynəlxalq elmi jurnalının redaktor müavini
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu nəznində olan Dissertasiya Şurasının üzvü
Təltif və mükafatları
Azərbaycan  Respublikası Dövlət mükafatı laureatı
İş yeri və ünvanı
ARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu; AZ1012, Bakı şəhəri, Həsən bəy Zərdabi prospekti, 88a
Vəzifəsi
Şöbə rəhbəri 
Xidməti tel.
(+994 12) 5211547 
Mobil tel.
(+994 50) 6408408 
Ev tel.
(+994 12) 5382002 
Faks
(+994 12) 5372285; (+994 12) 4318708 
Elektron poçtu