Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Bağmanov Məcid Alı oğlu

Bağmanov Məcid Alı oğlu

Bağmanov Məcid Alı oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağstafa rayonu, Yenigün kəndi  
Təvəllüdü 1930   
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu)  
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru   
Elmi rütbəsi    
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri 25.00.09  
- ixtisasın adı Paleontologiya və stratiqrafiya  
- mövzunun adı “Dağlıq Talışın paleogen çöküntüləri (biostpatiqrafiya)”  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri 25.00.09  
- ixtisasın adı Paleontologiya və stratiqrafiya  
- mövzunun adı “Alt paleogenin stratiqrafik şkalası və Kiçik Qafqazın şərqinin alt paleogen çöküntüləri”  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 120-dən çox elmi işin müəllifidir  
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı    
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı    
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı    
Kadr hazırlığı:    
- fəlsəfə doktorlarının sayı    
- elmlər doktorlarının sayı    
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq o Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin, Talışın və Naxçıvan MR-in paleogen molyusklarını və nummulitidlərini monoqrafik tədqiq etmiş, Azərbaycanın paleogen çöküntülərinin yeni mərtəbə bölgüsü sxemini, Avropa və Asiyanın paleogen çöküntülərinin korrelyasiyası sxemini işləyib hazırlamışdır. O, nummulitid və molyuskların 36 yeni növünü müəyyən etmişdir  
Elmi əsərlərinin adları Monoqrafiyalar:
1. Палеогеновые отложения Горного Талыша
2. Крупные фораминиферы və моллюски эоцена Малого Кавказа
3. Шкала стратиграфии нижнего палеогена
4. Azərbaycanın aşağı paleogen yataqlarında biotların stratiqrafik və paleoqrafik paylaşma qanunları.
5. Paleogen. Azərbaycan geologiyası kitabında.
Məkanlar:
1. Парадашский ярус среднего эоцена
2-ci
3. Problem mejdunarodnoy stratigraphiccheskoy shkaly nijnego paleogena
4. Bartonskogo yarusa v shkale stratigraphi paleogena istifadə edərək O necelesoobraznosti
5-ci
6. Orta Eosen regionunun etosu
7. Nummulitidae paleogeninin paleoekologiyası
8. Azərbaycanda Nijnepaleogenovыe sity: ярусное расчленение и сопоставление.
 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü    
Pedaqoji fəaliyyəti
Bakı Dövlət Universiteti,
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,
Təfəkkür Universiteti. 
 
Digər fəaliyyəti 
 
 
Təltif və mükafatları
 
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Baş elmi işçi 
Xidməti tel.
(+994 12) 5100141 
Mobil tel.
(+994 55) 3910634 
Ev tel.
(+994 12) 4327558 
Faks
(+994 12) 5372285 
Elektron poçtu
gia@azdata.net