Ana Səhifə / Haqqımızda / Qrant layihələr / D 6. Cənub Şərqi Qafqazın dərin yarıqlarının üçölçülü kontura alınması və onların qravimetriy , kosmik şəkillər və GPS məlumatlara görə geodinamik aspektlərin ölçülməsi

D 6. Cənub Şərqi Qafqazın dərin yarıqlarının üçölçülü kontura alınması və onların qravimetriy , kosmik şəkillər və GPS məlumatlara görə geodinamik aspektlərin ölçülməsi

Fond
(qrant ayıran)
INTAS
Proqram
Collaborative Call for Young Scientists Fellowships
Azerbaijan - INTAS 2005
Təqdimat ili
2005
Qrant alan
  • Ph.D. Ilgar Huseynov
    Geology Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences
    29A H.Javid Av., Baku AZ1143, Azerbaijan
    Under the supervision of Prof. Fahreddin Kadirov, head of gravimetrical prospecting laboratory, Geology Institute of AzNAS, 29A H.Javid Av., Baku AZ1143, Azerbaijan  
INTAS-da qəbul edilmiş institut
Supervisor: Dr. Marie-Francoise BRUNER-BENOIT, University Pierre and Marie Curie, Department of Sciences of the Earth, Laboratory of Tectonics
Place Jussieu, case 129 4, 75252 PARIS, cedex 05, France