Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Səfərov Rafiq Tofiq oğlu

Səfərov Rafiq Tofiq oğlu

Səfərov Rafiq Tofiq oğlu
Anadan olduğu yer
 Azərbaycan, Bakı
Təvəllüdü
 16.09.1984
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti, bakalavriat, 2005;

magistratura 2007;

Yaponiya Beynəlxalq Seysmologiya və Zəlzələ Mühəndisliyi İnstitutu; Yaponiya Milli Siyasi Tədqiqatlar İnstitutu (IISEE, GRIPS),magistratura 2012.
Elmi dərəcəsi
 Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 2507.01
- ixtisasın adı
 Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları
- mövzunun adı
 Azərbaycan ərazisində müasir geodinamik şəraitin və zəlzələ təhlükəsinin GPS məlumatları əsasında tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 14
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 5
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Kosmik geodeziyanın GPS üsulu ilə Azərbaycan ərazisinin müasir üfüqi hərəkətlərinin sürət vektorları və qanunauyğunluqları təyin edilmişdir.

GPS sürət məlumatları əsasında yer qabığında meydana gələn deformasiya sürətləri hesablanmış, sıxılma və gərilmə oxlarının istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.

GPS sürət məlumatları əsasında Azərbaycan ərazisində sıxılma və gərilmə zonaları müəyyənləşdirilmişdir.

Güclü zəlzələ episentrlərinin sıxılma və gərilmə zonalarının sərhədində yerləşdiyi aşkar edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
1. F. Kadirov, A.Gadirov, R.Safarov, Robert Reilinger and Simon McClusky, “Global Positioning system measurements of present-day cructal movements in the Azerbaijan”. Science without borders. Transactions of the International Academy of science H&E. Innsbruck, 2009, vol.3, pp.448-459.

2. Ф.А.Кадиров, А.Г.Кадыров, Ф.А.Алиев, С.К.Мамедов, Р.Т.Сафаров. “Взаимосвязь между скоростями горизонтальных движений определенных по GPS измерениям в Азербайджане и сейсмичностью Большого Кавказа” 2008-ci ildə Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz müşahidələrinin kataloqu, Bakı-2009, səh. 121-126.

3. F.A.Kadirov, G.R.Babayev, A.H.Gadirov, T.T.Ismail-zade, R.T.Safarov. Site effect evaluation based on microtremor measurements for Baku city, The Catalogue of Seismic forecasting researches carried out in the Azerbaijan territory, Baku, 2012, p.530-535.

4. Ф.А.Кадиров, А.Г.Кадыров, Г.Р.Бабаев, С.Т.Агаева, С.К.Мамедов, Н.Р.Гарагезова, Р.Т.Сафаров. Сейсмическое районирование южного склона Большого Кавказа по фрактальным особенностям землетрясений, напряженному состоянию и по данным GPS скоростей. Изв. РАН. Физика Земли. 2013, №4. стр. 1-9.

5. T.Sagiya, R.T.Safarov. Crustal deformation of the Mid Niigata Region derived from GPS measurements associated with the 2004 Chuetsu, the 2007 Chuetsu-oki, and the 2011 Mw 9.0 Tohoku-oki earthquakes. Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering. – 2013. – Т. 47. pp. 1-6.

6. Ф.А.Кадиров, Р.Т.Сафаров. Деформация земной коры Азербайджана и сопредельных территорий по данным GPS-измерений. Известия НАНА, Науки о Земле, №1, 2013. стр. 47-55.

7. Ə.Ə.İbadov, Ə.İ.İskəndərov, S.M.İbadova, N.R.Səfərova, R.T.Səfərov. Zaqatalada 2012-ci ildə baş vermiş zəlzələ zamanı ionosferdə elektron konsentrasiyasının gündəlik variasiyaları. AMEA Xəbərləri, Yer elmləri, N4, 2013. səh. 29-31.

8. F.A.Kadirov, R.T.Safarov. Current crustal deformation within the Azerbaijan territory. Seismoprognosis observations in the territory of Azerbaijan. Volume 11, Issue 1, 2014. pp. 34-37.

9. Ф.А.Кадиров, И.С.Гулиев, А.А.Фейзуллаев, Р.Т.Сафаров, С.К.Маммадов, Г.Р.Бабаев, Т.М.Рашидов. Деформации земной коры в Азербайджане по GPS-данным и их влияния на сейсмичность и грязевой вулканизм. Изв. РАН. Физика Земли. 2014, №6. стр. 99-107.

10. Ф.А.Кадиров, Р.Т.Сафаров. Деформации земной коры в Азербайджане по результатам GPS-измерений. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məruzələri, LXX cild, №3, 2014, s. 61-65.

11. F.A.Kadirov, B.G.Ahadov, A.H.Gadirov, G.R.Babayev, S.G.Mammadov, R.T.Safarov. Microtremor survey and spectral analyses of H/V ratio for Baku city (Azerbaijan). Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, №3, 2015, pp. 18-24.

12. F.A.Kadirov, M.Floyd, R.Reilinger, Ak.A.Alizadeh, I.S.Guliyev, S.G.Mammadov, R.T.Safarov. Active geodynamics of the Caucasus region: implications for earthquake hazards in Azerbaijan. Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, №3, 2015, pp. 3-17.

13. Ф.А.Кадиров, С.К.Маммадов, Р.Т.Сафаров. Исследования современной геодинамической ситуации и опасности землетрясений, деформации земной коры территории Азербайджана по 15-летним GPS данным. Материалы Десятой Международной сейсмологической школы. Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. Обнинск-2015, стр. 156-162.

14. S.G.Mammadov, F.A.Kadirov, R.T.Safarov, A.H.Gadirov. The geometry of stratigraphic and lithological contacts of mud volcanoes from gravity observations (on the example of the Lokbatan, Akhtarma-Puta and Gushkhana mud volcanoes Absheron-Gobustan region). Azerbaijan National Academy of Sciences, Branch of Earth Sciences, Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins, №2, 2015, pp. 24-31.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 Bakı Dövlət Universiteti, Yerin Fizikası, bakalavriat, 2013-2014

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Kosmik Geodeziyanın əsasları, magistratura, 2016
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Gənclər üçün "Elm" üzrə mükafatı, 2014
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 4975283
Mobil tel.
 (+994 50) 6783681
Ev tel.
 
Faks
 (+994 12) 5372285
Elektron poçtu