Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Novruzov Zöhrab Adil oğlu

Novruzov Zöhrab Adil oğlu

Novruzov Zöhrab Adil oğlu
Anadan olduğu yer
 Bakı, Azərbaycan
Təvəllüdü
 01 may 1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmlər namizədi
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.12
- ixtisasın adı
 Faydalı qazıntı yataqları axtarışının və kəşfiyyatının geofiziki metodları
- mövzunun adı
 Kürdəmir-Saatlı basdırılmış qalxımının yura vulkanoqen formasiyasının maqnetizmi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 40
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 20
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Kürdəmir-Saatlı basdırılmış qalxımının vulkanogen-çöküntü kompleksdə filiz təzahürlərin yaranma və paylanma şəraitləri təyyin olunmuşdur. 7000 m dərinlikdən aşağı suxurlarda filiz maddəsinin konsentrasiyasının kəskin itməsi aşkar olunmuşdur və bu filiz maddəsinin Kiçik Qafkazın böyük faydalı qazıntılar yataqların (filizli-dəmir, polimetal və s.) yaranmasına ehtimal səbəbidir.

Garaca kəsilişinin yuxarı terasaya aid olan dəniz və subakval çökmə nümunələrin maqnit xassları nın detal tədqiqi nəticəsində petromagnit parametrların qanuna uyqun dəyişmələri aşkarlanmışdlr. Bu dəyişmələr ~ 45-20 min il əvvəl dəniz səviyəsinin, iqlimin və tektonik dəyişmələriylə bağlıdır.
Elmi əsərlərinin adları
1. Mapping of pollution by means of environmental magnetism on Absheron peninsula. Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin kataloqu, 2010, səh. 180-183

2. Изучение изменений среды формирования пород разреза Караджа (Азербайджан) по результатам петромагнитных исследований // Физика Земли. 2009. N 4.cтр.85-96. Совместно с Пилипнко О.В.

3. Study of Changes in the Rock Formation Medium of the Karadzha Section (Azerbaijan) from the Results of Petromagnetic Investigations. Joint O. V. Pilipenko, Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2009, Vol. 45, No. 4, pp. 356–367.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 Azərbaycanın seysmik assosiyasiya cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5101165
Mobil tel.
 (+994 50) 3629528
Ev tel.
 (+994 12) 4927301; 4651094
Faks
 (+994 12)5372285
Elektron poçtu