Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Məmmədova Pərvanə Əlifağa qızı

Məmmədova Pərvanə Əlifağa qızı

Məmmədova Pərvanə Əlifağa qızı
Anadan olduğu yer
 Azərbaycan Res., Salyan rayonu
Təvəllüdü
 25 iyul 1959 il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru.
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.13
- ixtisasın adı
 Faydalı qazıntı yataqlarının geokimyəvi üsullarla axtarışı
- mövzunun adı
 Qeyri-antiklinal neft və qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar olaraq Muğan monoklinalı torpaqaltı çöküntülərinin karbohidrogen qazlarının dəyişmə qanunauyğunluqları.
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 30
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 4
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
 
Elmi əsərlərinin adları
Qeyri-antiklinal neft-qaz yataqlarının əmələ gəlməsi, karbohidrogen qazlarının genetikası, miqrasiyası məsələlərinin analizinin tədqiqi ilə məşğul olur. Elmi tədqiqat sahəsi: Neft-qaz yataqlarının geologiya və geokimyası, neft-qaz yataqlarının qaz-geokimyəvi üsullarla axtarışı.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1. Муганская моноклиналь (геология, геохимия, перспективы нефтегазоносности) − мoнoграфия, Бakу, «Nafta-Рress», 2006 г,183 с.

2. Xəzərin tarixi və geologiyası – “Elm və həyat” jurnalı, 2010, №1.

3. Geomorfologiya və Dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası – Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı,«Təhsil» NPM, 2011il,134səh.

4. Petrol ve gaz yataklarının aranmasında jeokimyasal-planlama perspektifleri hakkında – 67.Türkiye Jeoloji Kurultayı. Ankara, 14-18 nisan 2014.

5. Xəzər dənizinin ekoloji problemləri haqqında − “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalı, Bakı, 2014, №6, səh.52-55.

6. Neft-qazlılığı az öyrənilən sahələrdə qaz-geokimyəvi metodların tətbiqinin səmərəliliyi haqqında − BDU-nun “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalı, 2015, №4, səh.98-104.

7. Azərbaycanın Dördüncü dövr çöküntüləri ilə əlaqədar olan qeyri-filiz faydalı qazıntıları haqqında − “Azərbaycanda Geofizika yenilikləri” elmi-texniki jurnalı, 1-2/ 2016, səh.45-47.

8. Xəzər dənizi və çay hövzələrindəki canlı aləmin neft mənşəli karbohidrogenlərin genezisində rolu− “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalı, Bakı, 2016, №4, səh.19-22.
Pedaqoji fəaliyyəti
 Bakı Dövlət Üniversitetinin Geologiya fakültəsinin “ Ümumi və tarixi geologiya” kafedrasında 0,5 ştat əvəzçiliklə baş müəllim, 2005-2016 il.
Digər fəaliyyəti
 TQDK- da (Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası) qəbul imtahanlarında imtahan rəhbəri
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5100141 (144)
Mobil tel.
  (+994 70) 9690579
Ev tel.
 (+994 12) 5138721
Faks
 
Elektron poçtu