Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

31 May 2023 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

ADNSU-nin TƏLƏBƏLƏRİ GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİ KEÇİBLƏR

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ADNSU) “Geoloji kəşfiyyat fakultəsinin” "Geologiya və geofizika mühəndisliyi" ixtisası üzrə II və III kurslarında təhsil alan 30 tələbə Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutunda 4 həftəlik istehsalat  təcrübəsi keçiblər.


Tələbələr İnstitutun elmi tədqiqat şöbələrində istehsalat təcrübəsilə yanaşı, müasir cihaz və avadanlıqların iş pinsipi ilə də tanış olublar. Həmçinin bu müəssisədə lektoriyalarda, gənc tədqiqatçıların elmi seminarlarında və digər elmi tədbirlərdə iştirak ediblər.

ADNSU-nin TƏLƏBƏLƏRİ GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİ KEÇİBLƏR
ADNSU-nin TƏLƏBƏLƏRİ GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİ KEÇİBLƏR
ADNSU-nin TƏLƏBƏLƏRİ GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİ KEÇİBLƏR
next
next