Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

09 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA NADİR GEOLOJİ OBYEKTLƏRİN QORUNMASI VƏ DAVAMLI İSTİFADƏSİNƏ DAİR 2009-2012-Cİ İLLƏR ÜZRƏ TƏDBİRLƏR PLANIAzərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti


QƏRAR
  No. 299s


Baki şəhəri, 22 avqust 2008-ci il


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:


1. “Azərbaycan Respublikasında nadir geoloji obyektlərin qorunması və davamlı istifadəsinə dair 2009-2012-ci illər üzrə Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri


A. Rasi-zadə


Sərəncamı yüklə