Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

QOBUSTANIN PALEOGEN –MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN YANAR ŞİSTLƏRİ HAQQINDAXülasə

 
Məqalədə Şərqi Azərbaycanın Qobustan rayonunun mezokaynozoy çöküntülərinin kəsilişində olan yanar şistlərin və şistli qatların məkan intişarı və təzahür xüsusiyyətləri təsvir olunmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycanın ərazisində 70-ə yaxın yanar şist yataq və təzahürləri aşkar edilmişdir. Bu məqalədə Qobustan rayonunda yanar şistlərin yayılmasının ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi təfsilatı ilə işıqlandırılır.