Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

AZƏRBAYCANDA PALÇIQ VULKANI BREKÇİYASI SÜXURLARININ MİNERALOGİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİNƏ DAİRXülasə
 
 
Məqalədə Azərbaycanın palçıq vulkanlarının püskürmə materiallarının litoloji-mineraloji öyrənilməsinə baxılmışdır. Sulfid minerallarına (pirit, markazit və s.) aid məlumatlar araşdırılmışdır. Palçıq vulkanlarında tapılmış müxtəlif formaları geoloji-geokimyəvi xüsüsiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir.