Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

ABŞERON ARXİPELAQINDA NEFTLİ-QAZLI STRUKTURLARIN PAYLANMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ HAQQINDA YENİ MƏLUMATLARXülasə
 
 
Məqalədə Cənubi Xəzər çökəkliyinin Abşeron arxipelaqı ərazisində ilkin və son tədqiqatlara istinadən aşkar edilən neftli-qazlı strukturların antiklinal zonalar üzrə yerləşməsi, sahənin geoloji quruluşu, litofasiyal tərkibinin bəzi xüsusiyyətləri araşdırılır.