Fəlsəfə doktorları


Əliyev Kamran Əliqulu oğlu


Anadan olduğu yer
 Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
 
Təvəllüdü
 15.08.1971
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Texniki Universiteti
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 2521.01
- ixtisasın adı
 “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarış və kəşfiyyatı”
- mövzunun adı
 “Palçıq vulkanlarının inkişaf etdiyi zonalarda radioaktiv və geokimyəvi sahələrin dəyişmə qanunauyğunluqları (Şamaxı-Qobustan rayonu timsalında)”
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 8
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
 
Elmi əsərlərinin adları
 
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 Geologiya və Geofizika İnstitutunun Həmkarlar Komitəsinin sədri
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı ş., Az1143, H.Cavid pr. 119
Vəzifəsi
 “Beynəlxalq əlaqələr” şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel.
  (+994 12) 5100141 (dax. 227)
Mobil tel.
 (+994 50) 2205011
Ev tel.
 (+994 12) 5963364
Faks
  (+994 12) 5372285
Elektron poçtu