Fəlsəfə doktorları


Ələkbərova Səadət Əli qızı


Anadan olduğu yer
 Bakı şəhəri
 
Təvəllüdü
 19 iyul 1974-cü il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Geoloji-Kəşfiyyat fakultəsi
Elmi dərəcəsi
Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 2521.01
- ixtisasın adı
 Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
- mövzunun adı
 Acınohur rayonunun neft-qazlılıq perspektivliyiilə əlaqədar geoloji quruluşunun xüsusiyyətləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 13
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 1
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
 Acınohur rayonunun Mezo-kaynozoy dövründə geologiyasının öyrənilməsi
Elmi əsərlərinin adları
1. Böyük Qafqazın cənub yamacının neftqazlılıq perspektivliyi haqqında, (Moskva, 2011)

2. Yeni məlumatlara əsasən Acınohur rayonunun geoloji quruluşu haqqında, (Bakı, 2011)

3. Dünyada neft və qaz istehsalı, (Bakı, 2012)

4. Cənubi Xəzər hövzəsinin Məhsuldar qat və Qırmızı qat kəsilişlərinin müqayisəsi (Bakı, 2016)

5. Acınohur rayonunun tektonik quruluşunun bəzi xüsusiyyətləri (Bakı, 2016)
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 1997-1999 Azərbaycan Neft Akademiyası
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 H.Cavid pr. 119, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5100141, əlavə 144
Mobil tel.
 (+994 50) 4500546
Ev tel.
 (+994 12) 4340468
Faks
 (+994 12) 5372285
Elektron poçtu