Elmlər doktorları


Xələfli Ayvaz Alı oğlu


Anadan olduğu yer
Qərbi Azərbaycan, Krasnoselsk rayonu, Cil kəndi
 
Təvəllüdü
 01.10.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Dölət Universiteti
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi
 professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.12
- ixtisasın adı
 Qeofizika
- mövzunun adı
Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsinin konyak-santon vulkanogen-çöküntü süxurlarının paleomaqnetizmi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
04.0012
- ixtisasın adı
Faydalı qazıntı yataqlarının geofiziki axtarış və kəşfiyyat üsulları
- mövzunun adı
Kiçik Qafqazın mezokaynozoy komplekslərinin paleomaqnetizmi və palinspastik bərpası
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 90-dan çox, o cümlədən 6 dərslik, dərs vəsaiti və metodik göstəriş, 7 monoqrafiya 
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 11 məqalə
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri

 
Elmi əsərlərinin adları
1. Палеомагнетизм и критические палео-широты палеогеновых прогибов Малого Кавказа. Xəbərlər, №1, s. 110-114, 2001.

2. О перспективах выявления новых рудных месторождений и проявлений в пределах Гарабагского поднятия (по данным дистанцион-ного материала). Bakı universitetinin Xəbərləri (təbiət elmləri seryası), 2010, № 4, s.11-14.

3. Палеомагнетизм и критические палео-широты палеогеновых прогибов Малого Кавказа. Xəbərlər, №1, s. 110-114, 2001.

4. Сравнительный анализ палеомагнитных данных Кавказского сегмента Средиземно-морского складчатого пояса. Геофизика XXI столетия: 2001 года. Сборник трудов Третьих геофизических чтений имени В.В.Федынского. Научный мир, с. 163-169, 2002.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1995-ci ildən Nyu-York Akademyasının həqiqi üzvüdür
Pedaqoji fəaliyyəti
 Bakı Dövlət Universitetinin professoru
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı
 Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid, 119
Vəzifəsi
 Baş elmi işçi
Xidməti tel.
 
Mobil tel.
 (+99455) 7039904
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu