Elmlər doktorları


Mahmudov Hikmət İsmayıl oğlu


Anadan olduğu yer
Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı r-u, Mican kəndi
 
Təvəllüdü
15.05.1936
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti, geoloji-coğrafiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi
Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
04.00.11, 04.00.13
- ixtisasın adı
Geologiya, filiz və qeyri-filiz yataqların axtarışı və kəşfiyyatı, metallogeniya
- mövzunun adı
Faydalı qazıntı yataqlarının geokimyəvi axtarış üsulları
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
150-dən çox elmi əsər, o cümlədən 11 monoqrafiya, 7 dərslik kitabı, habelə 200-ə qədər elmi-kütləvi kitab və maqələ
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
30
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 7
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Perlitlərin geokimyasını ilk öyrənən, onların tətbiq sahələrini hərtərəfli müəyyən edən H.İ.Mahmudov olmuşdur. O, Qazaxstanda bir neçə qızıl, gümüş və pyezokvars, Azərbaycanda isə tuf və seolit yataq və təzahürlərini, həmçinin miosen yaşlı «Güneydaq» perlit yatağını aşkar etmişdir. H.İ.Mahmudov tərəfindən yaradılmış vakuum sistemli cihaz vasitəsilə o, ilk dəfə dünya elm təcrübəsində vulkanik şüşələrdən suları və qazları alaraq riolit maqmasının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətini müəyyənləşdirmişdir. Bu süxurlarda ilk dəfə hidrogenin ağır izotopunu (deyteri) və oksoni növ suyu (H3O) aşkar etmişdir. Bu tədqiqatlar dərinlik maqmasının fiziki-kimyəvi, geokimyəvi və filizləşmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Elmi əsərlərinin adları
1. Perlit və onun xalq təsərrüfatında əhəmiyyəti. Bakı, Elm, 1972.

2. Azərbaycanın vulkanik şüşələri (rus dilində). Bakı, Azərnəşr, 1974.

3. Qeyri-filiz faydalı qazıntılar və onların xalq təsərrüfatında tətbiqi. Bakı, Bilik, 1977.

4. Qeyri-filiz faydalı qazıntılar və onların tətbiqi. Bakı, Azərnəşr, 1980.

5. Faydalı qazıntılar və onların tətbiqi. Bakı, Azərnəşr, 1985.

6. Asiyanın ürəyi. Bakı, Gənclik, 1990.

7. Perlitlər və onların tətbiq sahələri (rus dilində). Bakı, Azərnəşr, 1991.

8. İnsan və təbiət. Bakı, İşıq, 1992.

9. Geokimyanın əsasları. Bakı, Hərbi nəşr., 1996.

10. Təbii ehtiyatların istifadəsi və mühafizəsi. Bakı, Nafta-Press, 1999.

11. Azərbaycanın mineral xammal sərvətləri və ətraf mühit (dərslik). Bakı, Nafta-Press, 2000.

12. Geoloji tariximizə nəzər. Bakı, Elm, 2013.

13. Çiçəklərin intizarı. Bakı, Gənclik, 1971.

14. Danışanda-güləndə. Bakı, Gənclik, 1979.

15. Qocalmağa tələsmə. Bakı, Yazıçı, 1982.

16. Könül açan söz deyək. Bakı, Yazıçı, 1989.

17. Dünya, sənin nəyin yoxdur… Bakı, Vətən, 1997.

18. Mənim yaddaş kitabım… (xatirələr kitabı). Bakı, Nafta-Press, 2003.

19. Qıyma gözəlliyə. Bakı, SSprint, 2008.

20. Karvan yolu. Bakı, Uniprint, 2014.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,

Azərbaycan Mineralogiya Cəmiyyətinin üzvü,

Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü,

Azərbaycan-Türkmənistan Ədəbi Əlaqələr Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

İnşaat Mühəndisləri Universiteti
Digər fəaliyyəti
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair
Təltif və mükafatları
«Qızıl qələm» (1999) və «Vətən» (2000) mükafatları,

«Tərəqqi» medalı (2008),

AMEA-nın və MEA-sı Geologiya İnstitu­tunun Fəxri fərmanları,

«İlin Vətənpərvər adamı» Fəxri mükafatı (2012).

«İlin alimi» adına layiq görülüb (2013),

«Avropa Nəşr Mətbu Evi» tərəfindən «Qızıl medal» və diplomla mükafatlandırılıb (2013),

«Şərəfli ömür yolu» mükafatını alıbdır (2014),

Prezident Təqaüdünə layiq görülüb (2015),

“Azərbaycan ziyalısı” media mükafatı ilə təltif olunub (2016).
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
“Geoloji-geofiziki elmlərin tarixi şöbəsi”nin müdiri
Xidməti tel.
(+994 12) 5100141 (159)
Mobil tel.
(+994 50) 7500919
Ev tel.
(+994 12) 5627157
Faks
(+994 12) 5372285
Elektron poçtu