Namizədlik


Neft yataqlarında durğun zonaların mənimsənilməsinin eksperimental tədqiqi

Musayeva Şəfa Fərhad qızı

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2017)

Nasos üsulu ilə işləyən quyuların səmərəli istismarı üçün qaz-hidrodinamik üsulların işlənməsi

Qurbanova Türkan Heydər qızı

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2017)

Seysmik kəşfiyyat məlumatları əsasında Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi strukturlarında təbaşir çöküntülərinin daxili geoloji quruluşunun tədqiqi

Niyazov Tarverdi Xanəli oğlu

2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2017)

Yüksək özülülüklü neftlərin çıxarılması prosesinin tənzimlənməsi üzrə qərarların qəbulunun metodoloji əsasları

Kirdoda İqor İvanoviç

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2016)

Aşaği Kür çökəkliyinin şimal-şərq bortunda yüksəkdəqiqlikli qravimetrik kəşfiyyat üsulu ilə neftli-qazlı tələlərin proqnozlaşdırılması

Həsənov Əliəddin Salman oğlu

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2016)

Abşeron yarımadasının pliosen kompleksinin geotermal enerji potensialı

Məmmədova Aygün Vahid qızı

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2016)

Quyu-yığım sistemində qaz-maye qarışığının hərəkəti zamanı optimal və etibarlı iş rejimlərinin diaqnostikası

İsmayılova Fidan Babəli qızı

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2016)

1 | 2 | 3 | 4 ... | »

Geri | Yuxarı