Preprint və məqalələr


30.01.13ALƏMİN ƏBƏDİ DÖVRANI PARADİQMASI BAXIMINDAN KOSMOLOGİYANIN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ HAQQINDA

(H.H. Guliyev)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutu, H.Cavid pr. 29A, Bakı AZ1143, Azərbaycan

E-mail: [email protected]

18.11.11ZAMAN ANLAYIŞININ TƏYİNİ

(H.H. Guliyev)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutu, H.Cavid pr. 29A, Bakı AZ1143, Azərbaycan

E-mail: [email protected]

5.07.11ZAMAN VƏ ONUN BİRİSTİQAMƏTLİYİ

(H.H. Guliyev)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutu, H.Cavid pr. 29A, Bakı AZ1143, Azərbaycan

E-mail: [email protected]