Elmi təşkilat


Elmi nəşrlərin redaksiya hazırlığı şöbəsi


Şöbə rəhbəri geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Novruzov Novruz Əhməd oğlu.

Tel.: (994 12) 539 27 70
E-mail: [email protected]

Şöbədə geologiya elminin müxtəlif istiqamətləri üzrə kitablar, monoqrafiyalar, “AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri” jurnalının materialları, tematik toplular, həmçinin Geologiya və Geofizika İnstitutunda keçirilən beynəlxalq və respublika miqyaslı kofransların, müşavirələrin materialları redaktə olunur.