Xəbərlər


DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİLİR

 
16 sentyabr 2020-ci il

AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2020-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL

ELAN EDİR


ELMLƏR DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 1 yer


FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” – 2 yer
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”– 1 yer


SƏNƏDLƏRİN QƏBULU 2020-ci il OKTYABR AYININ 5-DƏK DAVAM EDƏCƏK

TELEFON: 510-01-41 (143)