Xəbərlər


DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİLİR

 
16 sentyabr 2020-ci il

AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2020-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL

ELAN EDİR

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

2503.01 – “Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları” – 1 yer (əyani)
2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları – 1 yer (əyani)
2514.01 – “Geotektonika və geodinamika” – 1 yer (əyani)
2516.01 – “Mineralogiya, kristalloqrafiya” – 1 yer (əyani)
2517.01 – “Litologiya” – 1 yer (əyani)


SƏNƏDLƏRİN QƏBULU 2020-ci il OKTYABR AYININ 5-DƏK DAVAM EDƏCƏK

TELEFON: 510-01-41 (143)