Xəbərlər


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2019/2020-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2019/2020-CI TƏDRİS İLİ ÜÇÜN
AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 2 yer
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” (“Paleontologiya və stra¬tiqrafiya”) – 2 yer

ELMLƏR DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

2503.01 – “Geokimya, faydalı qazın¬tı¬¬ların geokimyəvi axtarış üsulları”
(Şəki REM üçün məqsədli yer) – 1 yer
2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 1 yer
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” – 1 yer
2620.01 – “Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı,
minerageniya” – 1 yer


SƏNƏDLƏRİN QƏBULU:
2019-cu il DEKABR AYININ 10-dan 28-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)