Xəbərlər


BDU TƏLƏBƏLƏRİ GGİ-də İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİ KEÇİBLƏR

 

4 iyun 2019-cu il
 
GGİ ölkənin ümumtəhsil müəssisələrilə sıx əməkdaşlıq edir, məktəblilər, tələbə və magistrlər üçün mütəmadi olaraq “açıq qapı” günləri, gelogiya və geofizika elminin müasir prioritetlərinə həsr olunan elmi seminarlar təşkiledir. Bu tədbirlər çərçivəsində İnstitutda BDU-nun IV kurs tələbələri üçün isthsalat təcrübəsi reallaşıb.

Müasir geodinamika və kosmik geodeziya şobəsinin aparıcı elmi işçisi, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Aynur Zamanovanın rəhbərliyi altında bir ay davam edən təcrübə müddətində tələbələr İnstitutun 15 şöbəsinin elmi-tədqiqat işlərilə tanış olmaq imkanı qazanlblar. Tələbələr geologiya və geofizikanın müvafiq elmi istiqamətlərilə, o cümlədən zəlzələrlə bağlı tədiqatlarda istifadə olunan mütərəqqi üsul və yanaşmalarla, palçıq vulkanizmi və seysmik hadisələr arasında mümükün əlaqələrlə,geotermik və elektrik kəşfiyyatı üsulları ilə həyata keçirilən çöl işlərinin nəticələrinin emalı ilə, GPS məlumatlarına əsasən 3D modellerin tərtibilə və s. bağlı tədqiatlarda iştirak ediblər.

Onlar həmçinin İnstitutun müasir maddi-texniki bazası ilə, o cümlədən “Cihaz və avadanlıqların kollektiv istifadə mərkəzi”ilə, mineraloji və Həsən bəy Zərdabi adına Təbiət Tarixi muzeylərilə də tanış olublar.


 

GGİ-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Əlaqə: 050 370 88 44; (012) 539 39 62
[email protected]