Xəbərlər


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ GEOLOGİYA İNSTİTUTU 2013-cü İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 - “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”                         - 3 yer (qiyabi)

 
 FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIGI ÜZRƏ

2503.01 - “Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları”                   -1 yer (qiyabi)
2507.01 - “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”                        - 5 yer (1 əyani, 4 qiyabi)
2514.01 - “Geotektonika və geodinamika”                                                          -1 yer (qiyabi) 
2515.01 - “Petrologiya, vulkanologiya”                                                              - 2 yer (qiyabi) 
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”                 - 1 yer (qiyabi)
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”                                - 1 yer (qiyabi)


                                                                                SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
                                                            2013-cü İL DEKABR AYININ 20-dək
                                               TELEFON: 510-01-41 (143)