Xəbərlər


PALÇIQ VULKANLARI HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

(Ad.A. Əliyev, İ.S. Quliyev, Ə.Ə. Feyzullayev)