Xəbərlər


AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNİN MÜASİR GEODİNAMİK VƏZİYYƏTİNƏ DAİR MƏTBUAT KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏK

 

İyunun 22-də saat 1200-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin kiçik zalında ölkə ərazisinin müasir geodinamik vəziyyətinə dair mətbuat konfransı keçiriləcək. Tədbirdə Geologiya İnstitutunun alimləri Qafqaz və Xəzər dənizinin əhatə etdiyi yer qabığında baş verən ən son proseslər, həmçinin yaxın gələcək üçün ehtimal olunan vəziyyət barədə açıqlamalar verəcəklər.