18 Fevral 2021

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZIKA İNSTİTUTUNUN ELMİ NƏŞRİ “SCOPUS” MƏLUMAT BAZASINA QƏBUL OLUNUB

AMEA Yer Elmləri Bölməsinin Geologiya və Geofizika İnstitutunda nəşr edilən “ANAS Transactions, Earth Sciences” elmi jurnalı nüfuzlu ...
17 Fevral 2021

ELMİ SEMİNAR QLOBAL İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNƏ HƏSR OLUNUB

Geologiya və Geofizika İnstititunda “Qlobal iqlim dəyişmələri planetimizin əsas çağırışı kimi, onların Azərbaycan ərazisində təzahürləru” mövzusunda ümumrespublika elimi seminarı keçirilib. İnstitutun ...
11 Fevral 2021

MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASININ DİREKTORU AKADEMİK AKİF ƏLİZADƏYƏ MƏKTUB GÖNDƏRİB

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru professor Məmməd Əliyev Geologiya və Geofizika İnstitutunun direktoru akademik Akif Əlizadəyə ...
10 Fevral 2021

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ALİMİNİN MƏQALƏSİ “ŞPRİNGER” NƏŞRİYYATININ KİTABINDA DƏRC OLUNUB

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Seysmologiya və geomaqnetizm şöbəsinin rəhbəri Yer elmləri üzrə elmlər doktoru, dosent Qulam ...
09 Fevral 2021

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU MAGİSTRLARININ ATTESTASİYASI KEÇİRİLİB

Geologiya və Geofizika İnstitutunda “Geologiya”, “Geologiya mühəndisliyi” və “Geofizika mühəndisliyi” ixtisasları üzrə təhsil alan I və II kurs magistrantlarının attestasiyası keçirilib ...
09 Fevral 2021

MÜTƏXƏSSİSLƏRİMİZİN MİNGƏÇEVİR ƏTRAFINDA TEXNOGEN GƏRGİNLİK PROBLEMİNƏ AİD MƏQALƏSI “ELM VƏ HƏYAT” JURNALINDA

AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İbrahim Quliyevin və Geologiya və Geofizika İnstitutunun ...