08 May 2021

GGİ-də ELMİ ŞURALARIN BİRGƏ İCLASI KEÇİRİLİB

Geologiya və Geofizika İnstitutunda (GGİ) bu elmi müəssisənin və AMEA Yer Elmləri Bölməsi Elmi şuralarının akademik Ədhəm Şixəlibəylinin 110 illik yubileyinə həsr edilmiş birgə iclası keçirilib ...
26 Aprel 2021

“NEFT-QAZ PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏK

Mayın 24-də AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunda Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası tərəfindən “Neft-qaz problemləri və perspektivləri” mövzusunda ...
23 Aprel 2021

PALÇIQ VULKANLARI TURİZM KOMPLEKSİNİN TƏMƏLİ QOYULUB

Aprelin 22-də Abşeron rayonunun Qobustan kəndinin ərazisində Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin təməli qoyulub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci ...
22 Aprel 2021

AZƏRBAYCAN ELMİ İCTİMAİYYƏTİNƏ AĞIR İTKİ ÜZ VERİB

Geomexanika, geodinamika və tektonofizika sahələri üzrə görkəmli alim, AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Tektonofizika və geomexanika şöbəsinin müdiri, Əməkdar elm  ...
20 Aprel 2021

"GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKADA İNNOVASİYALAR" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK

Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) "Geologiya və geofizikada innovasiyalar" mövzusunda gənc alim və tələbələrin 8-ci ənənəvi beynəlxalq elmi ...
20 Aprel 2021

AZƏRBAYCANIN VƏ BÖYÜK BRİTANİYANIN SEYSMOLOQLARI ARASINDA MÜZAKİRƏLƏR APARILIB

AMEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi (RSXM) və Böyük Britaniyanın Oxford və Kembric universitetlərinin birgə təşkilatçılığı ilə  ...