23 May 2019

DADAŞ HÜSEYNOV: ELMİ FƏALİYYƏTİMİZİN NƏTİCƏLƏRİNİ DƏRİNLƏŞDİRMƏLİYİK (MÜSAHİBƏ)

Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) aparıcı elmi müəssisələrindəndir. İnstitutun alimləri geoloji...
21 May 2019

AKADEMİK AKİF ƏLİZADƏ: “AMEA İLƏ REA ARASINDA İMZALANAN MÜQAVİLƏ AZƏRBAYCAN ELMİ ÜÇÜN YENİ VƏ UĞURLU PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR AÇIR”

AMEA-nın prezidenti akademik Akif Əlizadə AMEA Rəyasət Heyətində Rusiya Elmlər Akademiyasının...
21 May 2019

GGİ-də MAGİSTRLİK DİSSERTASİYALARININ MÜDAFİƏSİ VAXTI MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLİB

AMEA prezidenti akademik Akif Əlizadənin 07 may 2019-cu il tarixli 225 № sərəncamının icrası ilə bağlı GGİ-nin Təhsil şöbəsi bildirir ki, müvafiq ixtisaslaşmalar üzrə magistrlik dissertasiyalarının...
21 May 2019

RUSİYA ELMLƏR AKADEMİYASININ PREZİDENTİ RSXM-də OLUB

Azərbaycanda səfərdə olan Rusiya Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Aleksandr Sergeyev AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində (RSXM) olub. AMEA-nın...

15 May 2019

YER ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ SEMİNARI

GGİ-də seysmik təhlükənin avtomatik qiymətləndirilməsinin əsas aspektlərinə həsr edilmiş elmi seminar keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan GGİ-nin elmi işlər üzrə direktor müavini AMEA-nın...
10 May 2019

YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİNİN NÖVBƏTİ İCLASINDA ELMİ NAİLİYYƏTLƏRDƏN DANIŞILIB

AMEA-nın Təbiət Tarixi Muzeyində (TTM) Yer Elmləri Bölməsinin növbəti iclası keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyev, bölmənin akademik-katibi, akademik...