GİA

Fasial analiz və kollektorların modelləri əsasında Abşeron arxipelaqının qərb hissəsinin Üst Miosen – Alt Pliosen çöküntülərinin neftqazlılığının proqnozlaşdırılmasıFəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının mətni
19.05.2021     Çap et  Çap et