GİA

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA QIŞ İMTAHAN SESSİYASI

 
8 dekabr 2020-ci il

Geologiya və Geofizika İnstitutunda (GGİ) qış imtahan sessiyası çərçivəsində “Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları” ixtisası üzrə doktorluq imtahanı müvəffəqiyyətlə keçirilib.

İmtahan İnstitutun direktoru akademik Akif Əlizadənin sədrliyi ilə reallaşıb. Komissiyanın tərkibində g.-m.e.d., professor Musa Məmmədov, g.-m.e.n., dosent Ağamehdi Ağayev (ADNSU) və g.-m.e.n., dosent Zəki Vəliyev iştirak ediblər.

 


08.12.2020     Çap et  Çap et