GİA

Novruzov Novruz Əhməd oğlu


Anadan olduğu yer
Füzuli rayonunun Horadiz kəndi
 
Təvəllüdü
1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi
Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
Filizçay yatağı timsalında Böyük Qafqazın cənub yamacındakı kolçedan-polimetal yataqların nadir elementlərinin geokimyası
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
25.00.09
- ixtisasın adı
Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvı axtarış üsulları
- mövzunun adı
Böyük Qafqazın Şərq seqmentinin stratiform kolçedan yataqlarının geokimyası
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 117
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 45
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Böyük Qafqazın Şərq seqmentinin kolçedan yataqlarında nadir və nəcib metalların və digər element-qatışıqların geokimyəvi paylanma qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi
Elmi əsərlərinin adları
1. Admixtures-elements and their use as geochemical indicators for search of buried pyrite ores in the Greater Caucasus (Azerbaijan). Iranian Journal of Earth Sciences. 2011, v. 3, №2, p. 91-97

2. Геохимические особенности терригенных рудовмещающих отложений колчеданных месторождений Восточного Кавказа. Литология и полезные ископаемые. 2011, №5, с. 475-483

3. Некоторые вопросы геохимии руд стратиформного колчеданного месторождения Филизчай (азербайджанская часть южного склона Большого Кавказа). В кн: Геологическая наука независимого Казахстана: достижения и перспективы. Алматы, 2011 с. 348-360.

4. Минералого-геохимическая зональность колчеданных залежей Восточного Кавказа на примере Филизчайского месторождения. Известия НАНА, Науки о Земле, 2012, №1, с.13-20

5. Геолого-геохимические критерии поисков полигенных колчеданных месторождений и перспективность Балакен-Загатальского рудного района. Известия НАНА, Науки о Земле, 2012, №4, с. 23-27.

6. Nadir elementlər. Yer və insan, 2014, №1 s. 20-23
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
Bakı Dövlət Universiteti;
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid prospekti 119, Baku, AZ1143
Vəzifəsi
Baş elmi işçi
Xidməti tel.
(+994 12) 5392770
Mobil tel.
(+994 50) 7930585
Ev tel.
(+994 12) 5796866
Faks
 
Elektron poçtu

05.03.2018     Çap et  Çap et