GİA

Petrologiya şöbəsi


Şöbə rəhbəri AMEA-nın akademiki, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru İsmayıl-Zadə Arif Cəfər oğlu

Tel.: +(99412) 5393415
Faks: +(99412) 4975285
Elektron poçtu: [email protected]

Tədqiqatların istiqamətləri:
Şöbədə elmi-tədqiqat işləri petroloji profilli prioritet istiqamətli olan və Qafqaza aid çoxillik tədqiqat işlərinin nəticələrinə əsaslanan - müxtəlif mənşəli struktur zonalar hüdudlarında faydalı qazıntı yataqlarının maqmatik formasiyalar ilə qarşılıqlı əlaqələrinin fundamental əsaslarının müəyyənləşdirilməsi üzrə aparılır.

Şöbənin əməkdaşları tərəfindən: Maqmatik va filizli komplekslərdə metamorfik va metasomatik proseslər tədqiq olunmuşdur.  Geodinamik əsasda Azərbaycan tektonik xəritəsi.
Miqyas 1:1 000 000   

Qafqazın (Azərbaycan hissəsi) strukturlarında
 filizli komplekslərin yerləşməsi


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
21.12.2016     Çap et  Çap et