GİA

AZƏRBAYCAN MEA-nın GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2015-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBULELAN EDİR

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ


2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 1 yer (əyani)
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” (“Paleontologiya və stratiqrafiya”) – 2 yer (əyani)
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 1 yer (əyani)
2523.01 – “Quyuların qazılması texnologiyası” – 1 yer (əyani)
2525.01 – “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı” – 1 yer (əyani)


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
2015-ci il OKTYABR AYININ 30-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)

21.10.2015     Çap et  Çap et