Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / İbadzadə Afaq Cəfər qızı

İbadzadə Afaq Cəfər qızı

İbadzadə Afaq Cəfər qızı
Anadan olduğu yer Şəki, Azərbaycan
Təvəllüdü 1943
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Texniki elmləri namizədi
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 02.00.13
- ixtisasın adı Neft kimyası və neft kimyası sintezi
- mövzunun adı CaA seoliti ilə neft fraksiyalarından paraffin karbohidrogenlərinin ayrılması
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 35
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 3
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 1
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. İbadzadə A.C. Abbasov O.R. Qobustanın yanar şistlərinin geokimyası və piroliz məhsullarının tətbiq sahələri. AMEA Geologiya İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2008, № 36, s.58-67.

2. Аббасов О.Р., Ибадзаде А.Д., Хасаева А.Б., Гусейнов А.Р., Ахундов Р.В., Балогланов Э.Э. Углеводородный потенциал глубокопогруженных отложений Гобустана (Азербайджан) (на основе горючих сланцев и нефтеносных пород, выбросов грязевых вулканов). XIV международная конференция «Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр», Москва, 2015, с. 342-343.

3. Əliyev Ad.A., Abbasov O.R., İbadzadə A.C. və başq. Azərbaycanda yanar şistlərin istifadə perspektivləri. AMEA Xəbərlər Məcmuəsi, 2015, cild 2, №1, s. 43-47.

4. Алиев Ад.А., Белов И.С., Ибадзаде А.Д. Горючие сланцы Азербайджана (геология, геохимия и перспективы их использования). Труды института геологии, 2002, № 30, с. 5-24.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H. Cavid 119
Vəzifəsi  Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141
Mobil tel. (+994 50) 4071970
Ev tel. (+994 12) 5382546
Faks  
Elektron poçtu