Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Həsənquliyeva Minaxanim Yaşar qızı

Həsənquliyeva Minaxanim Yaşar qızı

Həsənquliyeva Minaxanim Yaşar qızı
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 1969-cu il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 2503.01
- ixtisasın adı Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları
- mövzunun adı “Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin neogen vulkanizminin petrogeokimyəvi modeli”
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 27
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 5
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin Neogen vulkaniz­minin petrogeokimyəvi modeli qurulmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. Петрогеохимические особенности нео­ге­нового вулканизма центральной части Малого Кавказа. Отечественная геоло­гия 2014, №1, с.45-53.

2. Petrogeochemical Model of Neogene-Quaternary Collision Volcanism of Lesser Caucasus. The Second International Applied Geological Congress. Department of Geology, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad-Iran, 2015, p.312-315.

3. Петрогеохимическая модель поздне­плио­цен-четвертичного коллизионного вулка­низ­ма Малого Кавказа. Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­ləri seriyası, 2015, №1, s.66-80.

4. Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsində gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin mənbələri və təkamülü. Bakı Universitetinin xəbərləri, Təbiət elm­ləri seriyası, 2016, №1, s.106-115.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 3484069
Ev tel. (+994 12) 5398444
Faks  
Elektron poçtu mina69@rambler.ru