Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Hüseynova Svetlana Fərrux qızı

Hüseynova Svetlana Fərrux qızı

Hüseynova Svetlana Fərrux qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir şəhəri
Təvəllüdü  27.11.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 04.00.08
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı Kiçik Qafqaz hiperbazitlərinin petroloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:  66
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 24
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 3
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Antiqorit-perlit assosiasiyası əsasında seolitəbənzər adsorbentlərin sintezi
Elmi əsərlərinin adları 1. О процессе лиственитизации габброидов офиолитовой ассоциации М.Кавказа (Азербайджан). Мат-лы III Межд. конф. «Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых областей и связанные с ними м-ния». Екатеринбург, 2009, с.158-160. Г.А.Мурадханова, З.Б.Абдуллаев

2. Особенности распределения скандия в альпинотипных гипербазитах Азербайджана. Межд. науч.-практ. конф. «Проблемы геологии и минерагении в развитии минерально-сырьевых ресурсов». Алматы, 2010, с.434-438. З.Б.Абдуллаев.

3.Антигорит-перлитовая композиция как основа для синтеза цеолита типа фожазита. II Межд. науч.-практ. конф. «Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы». Воронеж, 2011, с.274-275. З.Б.Абдуллаев, Г.А.Мурадханова.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (130)
Mobil tel. (+994 51) 3013514
Ev tel. (+994 12) 5384529
Faks  
Elektron poçtu svetik@mail.az