Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Haqverdiyev Haqverdi Tanrıverdi oğlu

Haqverdiyev Haqverdi Tanrıverdi oğlu

Haqverdiyev Haqverdi Tanrıverdi oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonun Çeşməli kəndi
Təvəllüdü 03.01.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADU (indiki Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 4-127
- ixtisasın adı Petroqrafiya litologiya və mineralogiya
- mövzunun adı Kəlbəcər törəmə muldasının dördüncü dövr vulkanizmi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 100
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 26
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 4
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Yer qabığının təkamülünün dinamikası konsepsiyasını işləyib hazırlanıb. Həmin konsepsiya mövqeyindən əksər geoloji proseslərin, o cümlədən qlobal geotektonik proseslərin (astenosferin dərinlik yarıqlarının, vulkan püskürmələrinin, zəlzələlərin, sunamilərin, vulkanoplutonik və s. proseslərin ) mənşəyini, yer qabığında paylanma qanunauyğunluqların və onların faydalı qazıntı yataqlarının əmələ gəlməsində və yer qabığının təkamülündə rolu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Пульс планеты (на азерб .-ком языке)

2. Вулканизм в геотектоническом развитие Малого Кавказа (на Аз.-ском языке)

3. Новый взгляд о перемещение литосферных масс. Мат. международ. тект. сов. Москва, 2008, ст. 42-43.

4. (соавт. Велиев З.А.) Глубинные разломы и их роль в дегазации Земли. Мат. межд. народ. конф. по дегазации Земли. Москва, 2008., ст.

5. The geodynamics of the earth’s crust evolution. 62 Turkey. Geology Kura. Ankara.2009.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Universitetində Petroqrafiya fənninin tədrisi
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, H. Cavid pr., 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (163)
Mobil tel. (+994 50) 3188813
Ev tel. (+994 12) 4324493
Faks (+994 12) 4975285
Elektron poçtu Hhagverdiyev@mail.ru