Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Əhmədova Turqay Hümbət qızı

Əhmədova Turqay Hümbət qızı

Əhmədova Turqay Hümbət qızı
Anadan olduğu yer Goranboy rayonunun Dəlməmmədli qəs.
Təvəllüdü  01.06.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya- mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri  04.00.08
- ixtisasın adı "Petroqrafiya,vulkanologiya"
- mövzunun adı "Kiçik Qafqazın Şahdağ çökəkliyinin eosen vulkanik komplekslərinin petrologiyası"
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 31
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 21
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Eosen vulkaniitlərinin maddi tərkibinin analizinə əsaslanaraq Şahdağ çökəkliyini indiyə kimi məlum olan fikirlərdən fərqli olaraq özündə başlıca olaraq adalar qövsünün, qismən isə qitə riftlərinin oxşar xüsusiyyətlərini birləşdirən və bu iki tip strukturların birləşmə zonasında təşəkkül tapan irsi inkişaflı sərbəst genetik tipə aid edirik. Süxurların krstallaşma temperaturu, ilkin qələvi olivin-bazalt maqmasının dərinliyi hesablanmış. Həmçinin traxibazalt-traxiandezit-traxidasit-traxiriolit formasiyasının və ayrı-ayrı tip süxurların paleoseysmofokal ocağının dərinliyi də hesablanmışdır
Elmi əsərlərinin adları 1. Литогенез эоценовых вулканогенно-осадочных отложений Шахдагского прогиба Малого Кавказа», Материалы Российского совещания с международным участием, Сыктывкар, Республика Коми, 20-22 марта 2012 г. Стр.37-38
2. В соавторстве «.К вопросам применения экологически безвредных технологий выщелачивания золота из рудоносных зон черносланцевых комплексов южного склона Большого Кавказа». Материалы третьей международной научно-практической конференции, Воронеж, 20-22 ноября 2013, стр.288-291
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü Ekspert komissiyasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatlar "Əmək veteranı" medalı;
"Tərəqqi" medalı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., Hüseyn Cavid pr.,119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (220)
Mobil tel. (+994 55) 5313077
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5372285
Elektron poçtu axmadova1950@mail.ru