Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Əfəndiyeva Elza Niman qızı (1939-2021)

Əfəndiyeva Elza Niman qızı (1939-2021)

Əfəndiyeva Elza Niman qızı (1939-2021)
1 aprel Anadan olduğu yer Bakı
Doğum tarixi 1 aprel 1939-cu il
Vəfat tarixi 19 may 2021-ci il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 04.00.08
- ixtisasın adı Petroqrafiya, litologiya, mineralogiya
- mövzunun adı Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsindəki (Dağlıq Qarabağın şimal-şərq hissəsi) üst yura çöküntülərinin litologiyası və əmələ gəlmə şəraiti
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 73
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 27
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionundakı üst yura çöküntüləri tədqiq edilmiş, onların litofasiya və qalınlıqlar xəritələri tərtib olunmuşdur. Azərbaycanın bəzi filiz obyektlərində onlar üçün yeni olan bir sıra minerallar aşkar edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Особенности условий седиментации и состав отложений Продуктивной толщи. «Геолог Азербайджана», №16, 2012, 115-127.

2. Технологическая минералогия. «Актуальные вопросы прикладной геологии» Изд. «Nafta-Press».2013, 291-365

3.Некоторые особенности рудовмещающих пород Галаджыгского золоторудного проявления (Азербайджан) «Золото Фенноскандинавского щита», Мат. Межд. Конф. Петрозаводск, 2013, 84-87

4. Геолого-генетические модели типовых колчеданных месторождений Азербайджана.. Изд. «Nafta-Press». Изв.НАНА, №4, 2006, 12-24.

5. «Геология Азербайджана, том II. Литология, Глава II, Юрская Система» Изд. «Nafta-Press»,2005, 19-65

6.«Математическое моделирование стратиграфической последовательности разрезов майкопсой серии Шамахы-Гобустанского прогиба». Тр.ИГ, №30,2002.62-77

7. «Логико-информационный анализ колчеданных месторождений и рудопроявлений Азербайджана» Xəbərlər, 2000, N 1, 11-19
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, müəllim;

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun magistraturası
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. ”Əmək veteranı” medalı

2. Respublikanın Əməkdar mühəndisi
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ1143, H.Cavid prosp. 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu