Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Əmirov Azər Sabir oğlu

Əmirov Azər Sabir oğlu

Əmirov Azər Sabir oğlu
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 27. 02. 1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 01.04.18
- ixtisasın adı Kristalloqrafiya və kristallofizika
- mövzunun adı  Nadir torpaq elementlərinin sulfo duzlarının rentgenoqrafik tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 50
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 30
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Cu5SmSe4 birləşməsində xətti genişlənmə və fonon proseslərinin xüsusiyyəti. AMEA “Xəbərlər” F.R.T., fizika və astronomiya,2012, cild XXXII, N 2, səh.60-65.
2. Rb0,90Cs0,10NO3 kristallarının alınması və rentgenoqrafik tədqiqi.  Кristalloqrafiya, 2012, cild 57, №6,səh.964-967.

3. K0,955Rb0,045NO3 monokristallarının polimorf çevrilmələri. AMEA “Xəbərlər” F.R.T., fizika və astronomiya, 2013, cild LXIX,N 2,səh.24-30.

4. Azərbaycanda maqnit materiallarınin istehsalı,tətbiqi və ixrac imkanları haqqında. AMEA “Məruzələr”, 2012, cild LXVIII, N4, səh.44-51.

5. K0,955Rb0,045NO3 monokristallarınının polimorf çevrilmələri. AMEA ”Məruzələr”, N2, cild LXIX, səh 24-30
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ1143, H.Cavid prosp. 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (151)
Mobil tel. (+994 70) 2587462
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu azer.amirov.56@mail.ru