Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Babazadə Aliyə Dadaş qızı (1939-2021)

Babazadə Aliyə Dadaş qızı (1939-2021)

Babazadə Aliyə Dadaş qızı (1939-2021)
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.  
Doğum tarixi 04.02.1939  
Vəfat tarixi 01.06.2021  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNA), geoloji kəşfiyyat fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Geologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi    
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:     
- ixtisas şifri 2512.01  
- ixtisasın adı “Ümumi və regional geologiya” (paleontologiya və stratiqrafiya).  
- mövzunun adı “Şamaxı rayonunun akçaqıl Cardiidləri, Azərbaycan”  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
36, o cümlədən 1 monoqrafiyanın və 1 stratiqrafik atlasın həmmüəllifi.
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
6
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Postsovet məkanındakı (Qara dənizdən Saxalinədək) palçıq vulkanları sülb məhsullarının biostratiqrafik tədgigi, vulkanın yerləşdiyi sahədə geoloji kəsilişin və paleohövzədəki şəraitin bərpası.

Mikropaleontoloji üsulla Azərbaycanın Yura – Pleystosen stratiqrafik intervalındakı çöküntülərin foraminifer, ostrakoda, balıq (otolit) və mikroskopik ölçüdə olan mollyuska qalıqlarına əsasən biostratiqrafik tədqiqi, təbii çıxışların və quyu kəsilişlərinin stratonlara bölünməsi və rayonun bölgü sxeminin işlənməsi, paleohövzələrdə bionomik şəraitin bərpası.

Azərbaycan ərazisinda qazılmış kəşfiyyat quyuları kəsilişlərinin biostratiqrafik biostratiqrafik tədqiqi.
 Elmi əsərlərinin adları
1. 2005. R.M.Hoogendorn, J.F.Boells, S.B.Kroo-nenberg, M.D.Simmons, E.Aliyeva, A.Babazadeh, D.Huseynov. Development of Kura delta, Azerbaijan: a pecordof Holocene Caspian sea-level changes.”Marine Geology”, International Journal of Marine Geology,Geochemistry and Geophyzics, 222-223 (2005) 359-380.

2. 2005. S.B.Kroonenberg, M.D.Simmons, N.I. Alekseevski, E.Aliyeva, A.Babazadeh, D.Huseynov et al. Two Deltas, two Basins, one River, one Sea: the Modern Volga Delta as an Analoque of the Neogene Productive Series, SouthCaspianBasin. SEPM (Society for Sedimentary Geology), Special Publication No. 83, ISBN,1-56576-113-8, p.231-256, Copyrigt 2005.

3. 2007. A. Babazadeh, E. Amirov. Ostracodes as an indicator of habitat (case study of Holocene ostracodes from the delta of Kura river in the Caspian Sea of Azerbaijan Republic) Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04913, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-04913.© European Geosciences Union.

4. 2008. Elmira Aliyeva, Dadash Huseynov, Aliya Babazadeh, Alan Jay Kaufman, Dag Nummedal. Microfossils records of climatic and depositional environment changes in lower Pliocene South Caspian succession. The 33-rd International Geological Congress, Oslo, 6-14 August.

5. 2011. Babazadeh A.D. Micropaleontology of the South Caspian Lower Pliocene Productive Series. International Scientific Journal ”Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins”, #2, pp. 3-14.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
Azərbaycan Paleontoloqları Cəmiyyətinin
Pedaqoji fəaliyyəti
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Ümumi geologiya və stratiqrafiya” kafedrasında “Azərbaycanın stratiqrafiyası” və “Tarixi geologiya fənlərindən dərs demişəm”
 
 
Digər fəaliyyəti
Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinin qazdığı neft quyulrında Yura-Pleystosen stratiqrafik intervalında açılmış çöküntülərin biostratiqrafik tədqiqi (stratonlara bölünməsi, uzlaşdırılması, paleohövzələrdə bionomik şəraitin bərpası və s.).
Təltif və mükafatları
Azərbaycanın əməkdar mühəndisi “Tərəqqi” medalı
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
“Paleontologiya və stratiqrafiya” şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel.
 
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu