Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Abbasova Səbinə Vahid qızı

Abbasova Səbinə Vahid qızı

Abbasova Səbinə Vahid qızı

]

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bərdə şəhəri  
Təvəllüdü 17/09/1972  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi  
Elmi rütbəsi    
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:     
- ixtisas şifri 25.00.12; 25.00.10  
- ixtisasın adı “Geologiya, neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı”; “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları  
- mövzunun adı Talışın Paleogen (Eosen-Oligosen) çöküntülərinin üzvi maddəsinin geokimyəvi səciyyəsi və radioaktivliyi  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri    
- ixtisasın adı    
- mövzunun adı    
Müxbir üzv seçilməsi:    
- tarix    
- ixtisasın adı    
Həqiqi üzv seçilməsi:    
- tarix    
- ixtisasın adı    
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:  20  
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 8  
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:    
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:    
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı    
Əsas elmi nailiyyətləri    
Elmi əsərlərinin adları 1. Изотопно-геохимическая характеристика органического вещества и нефтей олигоцен-миоценовых отложений Западного борта Южно-Каспийской впадины. II Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, посвященная памяти академика А.Н.Карпинского, 8-11 февраля, 2011, Санкт-Петербург (həmmüəlliflər: Babazadə Ə.N.)

2. Üzvi maddənin, neftlərin və qazların tədqiqinin müasir üsulları. Bakı, “Nafta-Press”, 2013, 224 səh. (həmmüəlliflər: Feyzullayev Ə.Ə.)

3. Kür-Qabırrı çaylararası zonasında Paleogen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivlərinin litofasial meyarları. Azərbaycanda Geofizika yenilikləri, 2016, №3-4, (həmmüəlliflər: Rəhmanov R.A., Abdullayeva S.S.)
 
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü    
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin “Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya” kafedrasının saathesabı qaydada müəllimi  
Digər fəaliyyəti    
Təltif və mükafatları    
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H Cavid pr., 119, AZ1143  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel.  (+994 12) 5100141 (219)  
Mobil tel. (+994 50) 4326303  
Ev tel.    
Faks (+994 12) 4975285  
Elektron poçtu