Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Novruzov Novruz Əhməd oğlu (1937-2022)

Novruzov Novruz Əhməd oğlu (1937-2022)

Novruzov Novruz Əhməd oğlu (1937-2022)
Anadan olduğu yer Füzuli rayonunun Horadiz kəndi
Doğum tarixi
1937
Vəfat tarixi
18.03.2022
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi
Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
Filizçay yatağı timsalında Böyük Qafqazın cənub yamacındakı kolçedan-polimetal yataqların nadir elementlərinin geokimyası
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
25.00.09
- ixtisasın adı
Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvı axtarış üsulları
- mövzunun adı
Böyük Qafqazın Şərq seqmentinin stratiform kolçedan yataqlarının geokimyası
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
117
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
45
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Böyük Qafqazın Şərq seqmentinin kolçedan yataqlarında nadir və nəcib metalların və digər element-qatışıqların geokimyəvi paylanma qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi
Elmi əsərlərinin adları
1. Admixtures-elements and their use as geochemical indicators for search of buried pyrite ores in the Greater Caucasus (Azerbaijan). Iranian Journal of Earth Sciences. 2011, v. 3, №2, p. 91-97

2. Геохимические особенности терригенных рудовмещающих отложений колчеданных месторождений Восточного Кавказа. Литология и полезные ископаемые. 2011, №5, с. 475-483

3. Некоторые вопросы геохимии руд стратиформного колчеданного месторождения Филизчай (азербайджанская часть южного склона Большого Кавказа). В кн: Геологическая наука независимого Казахстана: достижения и перспективы. Алматы, 2011 с. 348-360.

4. Минералого-геохимическая зональность колчеданных залежей Восточного Кавказа на примере Филизчайского месторождения. Известия НАНА, Науки о Земле, 2012, №1, с.13-20

5. Геолого-геохимические критерии поисков полигенных колчеданных месторождений и перспективность Балакен-Загатальского рудного района. Известия НАНА, Науки о Земле, 2012, №4, с. 23-27.

6. Nadir elementlər. Yer və insan, 2014, №1 s. 20-23
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
Bakı Dövlət Universiteti;
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid prospekti 119, Baku, AZ1143
Vəzifəsi
Baş elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu