Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Mahmudov Hikmət İsmayıl oğlu (1936-2020)

Mahmudov Hikmət İsmayıl oğlu (1936-2020)

Mahmudov Hikmət İsmayıl oğlu (1936-2020)
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı r-u, Mican kəndi
Doğum tarixi 15.05.1936
Vəfat tarixi 21.12.2021
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, geoloji-coğrafiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 04.00.11, 04.00.13
- ixtisasın adı Geologiya, filiz və qeyri-filiz yataqların axtarışı və kəşfiyyatı, metallogeniya
- mövzunun adı Faydalı qazıntı yataqlarının geokimyəvi axtarış üsulları
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 150-dən çox elmi əsər, o cümlədən 11 monoqrafiya, 7 dərslik kitabı, habelə 200-ə qədər elmi-kütləvi kitab və maqələ
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 30
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 7
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Perlitlərin geokimyasını ilk öyrənən, onların tətbiq sahələrini hərtərəfli müəyyən edən H.İ.Mahmudov olmuşdur. O, Qazaxstanda bir neçə qızıl, gümüş və pyezokvars, Azərbaycanda isə tuf və seolit yataq və təzahürlərini, həmçinin miosen yaşlı «Güneydaq» perlit yatağını aşkar etmişdir. H.İ.Mahmudov tərəfindən yaradılmış vakuum sistemli cihaz vasitəsilə o, ilk dəfə dünya elm təcrübəsində vulkanik şüşələrdən suları və qazları alaraq riolit maqmasının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətini müəyyənləşdirmişdir. Bu süxurlarda ilk dəfə hidrogenin ağır izotopunu (deyteri) və oksoni növ suyu (H3O) aşkar etmişdir. Bu tədqiqatlar dərinlik maqmasının fiziki-kimyəvi, geokimyəvi və filizləşmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Perlit və onun xalq təsərrüfatında əhəmiyyəti. Bakı, Elm, 1972.

2. Azərbaycanın vulkanik şüşələri (rus dilində). Bakı, Azərnəşr, 1974.

3. Qeyri-filiz faydalı qazıntılar və onların xalq təsərrüfatında tətbiqi. Bakı, Bilik, 1977.

4. Qeyri-filiz faydalı qazıntılar və onların tətbiqi. Bakı, Azərnəşr, 1980.

5. Faydalı qazıntılar və onların tətbiqi. Bakı, Azərnəşr, 1985.

6. Asiyanın ürəyi. Bakı, Gənclik, 1990.

7. Perlitlər və onların tətbiq sahələri (rus dilində). Bakı, Azərnəşr, 1991.

8. İnsan və təbiət. Bakı, İşıq, 1992.

9. Geokimyanın əsasları. Bakı, Hərbi nəşr., 1996.

10. Təbii ehtiyatların istifadəsi və mühafizəsi. Bakı, Nafta-Press, 1999.

11. Azərbaycanın mineral xammal sərvətləri və ətraf mühit (dərslik). Bakı, Nafta-Press, 2000.

12. Geoloji tariximizə nəzər. Bakı, Elm, 2013.

13. Çiçəklərin intizarı. Bakı, Gənclik, 1971.

14. Danışanda-güləndə. Bakı, Gənclik, 1979.

15. Qocalmağa tələsmə. Bakı, Yazıçı, 1982.

16. Könül açan söz deyək. Bakı, Yazıçı, 1989.

17. Dünya, sənin nəyin yoxdur… Bakı, Vətən, 1997.

18. Mənim yaddaş kitabım… (xatirələr kitabı). Bakı, Nafta-Press, 2003.

19. Qıyma gözəlliyə. Bakı, SSprint, 2008.

20. Karvan yolu. Bakı, Uniprint, 2014.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,

Azərbaycan Mineralogiya Cəmiyyətinin üzvü,

Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü,

Azərbaycan-Türkmənistan Ədəbi Əlaqələr Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

İnşaat Mühəndisləri Universiteti
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair
Təltif və mükafatları «Qızıl qələm» (1999) və «Vətən» (2000) mükafatları,

«Tərəqqi» medalı (2008),

AMEA-nın və MEA-sı Geologiya İnstitu­tunun Fəxri fərmanları,

«İlin Vətənpərvər adamı» Fəxri mükafatı (2012).

«İlin alimi» adına layiq görülüb (2013),

«Avropa Nəşr Mətbu Evi» tərəfindən «Qızıl medal» və diplomla mükafatlandırılıb (2013),

«Şərəfli ömür yolu» mükafatını alıbdır (2014),

Prezident Təqaüdünə layiq görülüb (2015),

“Azərbaycan ziyalısı” media mükafatı ilə təltif olunub (2016).
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi “Geoloji-geofiziki elmlərin tarixi şöbəsi”nin müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu