Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / İsayeva Mənijə İsa qızı (1940-2020)

İsayeva Mənijə İsa qızı (1940-2020)

İsayeva Mənijə İsa qızı (1940-2020)
Anadan olduğu yer  Azərbaycan, Bakı şəhəri   
Doğum tarixi 17.10.1940   
Vəfat tarixi  11.08.2020  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi rütbəsi Professsor   
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri 04.00.12  
- ixtisasın adı Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых  
- mövzunun ad Изучение плейстоценовых морен Русской платформы палеомагнитным методом.  Москва-1977  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri 04.00.12  
- ixtisasın adı Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых  
- mövzunun adı Палеомагнетизм кайнозойских образований нефтегазоносных районов Азербайджана.  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 132  
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 48  
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 1  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
1
Kadr hazırlığı:     
 
- fəlsəfədoktorlarının sayı
2
- elmlər doktorlarının sayı
4
Əsas elmi nailiyyətləri
Müxtəlif stratiqrafik intervallardan götürülmüş 150-dən cox geoloji kəsilişlərin öyrənilməsi əsasında, paleomaqnit məlumatların analiz və sistemləşdirilməsi aparilmış və Azərbaycanın fanerozoy dövrünün istinad maqnitostratiqrafik şkalası tərtib edilmişdir.  Kontinental və dəniz kaynazoy çöküntüləri üzrə regional və lokal strukturların neft-qaz perspektivliyini qiymətləndirmək üçün maqnit və paleomaqnit kriteriyaları müəyyən edilmişdir. Alınan bütün məlumatlar əsasında plitələrin kinematik parametrləri təyin edilib və Böyük və Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsinin əsas plitələrinin palinspastik rekonstruksiyaları aparılıb və qonşu ərazilərlə müqayisə edilib. 
Elmi əsərlərinin adları
1. Г.Д.Етирмишли, М.И.Исаева, А.Г.Рзаев. Отражение напряженного состояния сейсмогенных зон в геомагнитном поле. Изв. НАНА, Серия наук о Земле, №4, Баку 2008.с 27-33
2. Ф.С.Ахмедбейли, Ф.А.Кадиров, М.И.Исаева и В.В.Коробанов. Активность литосферы восточной части Средиземного моря на новейшем тектоническом этапе и возможное развитие геодинамических процессов. Изв. НАНА Азербайджана, Серия наук о Земле, №2, Баку, 2009, с 3-15
3. Ф.С.Ахмедбейли, М.И.Исаева и др. Геодинамика неотектонического этапа Кавказского сегмента Альпийско-Гималайского орогенного пояса. НАНА Институт Геологии, «Nafta-Press», Баку, 2010. 214с.
4.М.И.Исаева, Э.Атаева. Магнитостратиграфический разрез миоценовых отложений Азербайджана. РЦСС НАНА, Каталог, Bakı 2010, с.85-90
5. Х.П.Метаксас А.Г.Рзаев, М.И.Исаева. «Параметры сейсмической опасности Шамаха-Исмаиллинской зоны землетрясений». Каталог сейсмопрогностических наблюдений в Азербайджане. Баку, 2012, с. 314-321
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
Avropa-Asiya Geoziki Cəmiyyətinin üzvi
Azərbaycan seysmoloqlarının assosiyasının üzvi
Pedaqoji fəaliyyəti
2 il 
Digər fəaliyyəti 
İnstitut Geologiyanın elmi şurasının və dissertasiya şurası seminarının üzvü 
Təltif və mükafatları
“Əməkdar elm xadimi”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 14 dekabr tarixli 1157 nömrəli sərəncamı
“Şöhrət” ordeni, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 18 mart tarixli 2737 nömrəli sərəncamı
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Yasamal r-nu, H.Javid pr. 119 
Vəzifəsi
baş elmi işçi
Xidməti tel.
 
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu