Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Babazadə Oktay Baba oğlu (1939-2021)

Babazadə Oktay Baba oğlu (1939-2021)

Babazadə Oktay Baba oğlu (1939-2021)
Anadan olduğu yer
Bakı, Azərbaycan
 
Doğum tarixi
16.11.1939
 
Vəfat tarixi
21.09.2021
 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu "Geofiziki axtarış üsulları və faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı"
 
Elmi dərəcəsi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
 
Elmi rütbəsi
Baş elmi işçi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
 
 
- ixtisas şifri
 
 
- ixtisasın adı
Geofiziki axtarış üsulları və faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı
 
- mövzunun adı
Geofiziki anomaliyalara görə Azərbaycanın yer qabığının dərinlik qırılmalarının təqiqi
 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
 
- ixtisas şifri
25.00.09
 
- ixtisasın adı
Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları
 
- mövzunun adı
Zəlzələlərin ocaq zonalarının proqnozu və seysmik geodinamikası
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
180-dən çox elmi məqaləsi var 
 
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
Yarıdan çoxu xaricdə nəşr olunub
 
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
Əksəriyyəti referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunub
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Müəlliflik şəhadətnamələri (texniki xarakterli), patentləri və monoqrafiyaları var.
 
Kadr hazırlığı:
 
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
5
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Bu naliyyətlər həm namizədlik dissertasiyasının, həm də doktorluq dissertasiyalarının aftoreferatlarında dəqiq qeyd edilib, həmçinin saytlarda təqdim olunub. Zəlzələlərin dinamik proqnozunun və seysmik riskinin qeyri-ənənəvi neft seysmik kəşfiyyatı sahəsində bir sira işlərinə görə İsveç Kral Elmlər Akademiyasının fizika və geologiya elmlərinin ən görkəmli mükafatına üç dəfə namizəd olmuşdur.

O.B. Babazadənin adı Yer Fizikası və zəlzələlərin proqnozu sahəsində YUNESKO-nun elmi irsi siyahısına daxil edilmişdir.  
 
Elmi əsərlərinin adları
1. Сейсмическая микрорайонирование Апшеронского полуострова. Геоэкология Наука, Москва, 2007, №2.
2. Model of seismic microzoning for Absheron peninsula and Baku. 13 WCEE, 2006, CSA Canada.
 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
1. Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin baş katibi.

2. Asiya Seysmoloji Komissiyasının üzvü IASPEI.

3. Amerika Seysmoloji Cəmiyyətinin üzvü.

4. Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvü.

5. Yer fizikası və seysmologiya mərkəzi birliyinin prezidenti AR.
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
 
Digər fəaliyyəti 
Seysmik işlərin praktikasına seysmik dalğaların hodoqraflarının alınması və istifadəsinin hazirlanmış metodikası təqdim olunmuşdur. Praktikada, bu "Babazadə hodoqrafı" adlanır.
 
Təltif və mükafatları
 Laboratoriyaya rəhbərlik etdiyi 25 il müddətində demək olar ki, böyük əməyi olmuşdur, 1 il Yaponiyanın Tokio Universitetində, yarım il İtaliyada, həmçinin zəlzələləri öyrənmək üçün Çində işləyib. Macarıstanda Birləşmiş Millətlər təşkilatı çərçivəsində Zaqafqaziya dövlətlərində fövqəladə halların idarə edilməsi üzrə Beynəlxalq sertifikata və Babazadənin yerinə yetirilmiş işləri və hesabatları qeyd olunan Qızıl medala layiq görülmüşdür; Milli CTBTO məlumat mərkəzinin direktoru Beynəlxalq sertifikatına layiq görülmüşdür, Vyana, Avstriya.
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Baş elmi işçi
Xidməti tel
 
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu